INDUCIRANA KONDICIJA - FUNKCIJA, ZADAĆA I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Inducirani-fitIzbor Urednika
Artemisinin
Artemisinin
Teorija induciranog fitanja seže u Koshland i odgovara proširenju principa zaključavanja ključa koji se temelji na točnosti uklapanja anatomskih struktura. Inducirana kondicija odnosi se na enzime poput kinaze koji se koriste za stvaranje enzima