VALOVI ZA MOZAK - FUNKCIJA, ZADAĆA I BOLESTI - KRPERPROZESSE

Moždani valoviIzbor Urednika
Artemisinin
Artemisinin
Naš mozak sve obrađuje putem valova moždanih valova, koji su usporedivi s električnim frekvencijama. Te se struje mogu mjeriti, što znači da se mogu procijeniti prirodne fluktuacije napona na korteksu mozga. Jer ove ocjene